5. Mèdia i xarxes 
1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures simples 
- Visioneu el vídeo i intenteu identificar-hi algunes de les paraules (orals i escrites) que hi apareixen.
- Elaboreu una frase amb cadascuna d'aquestes paraules.  

2. Comprensió lectora
Llegiu aquesta notícia de l'estiu de 2013, busqueu l'entrada de la vostra ciutat a la versió catalana de la Viquipèdia i expliqueu-nos el grau de "perfecció" que hi heu detectat. 

3. Comprensió oral
Després de veure el gag "Mas style":
- Sabríeu explicar l'acudit inicial del president Mas sobre les retallades? 
- Què pretén el candidat amb el seu nou estil? 
- Quin és l'eslògan que repeteix i repeteix...?

4. Exercicis gramaticals
- Dates i plans de futur: Projectes per al futur. Demanar i dir una data futura. Repassem

 5. Expressió escrita

- Traduïu a la vostra llengua el títol de la conferència: "Amb la llengua ens fem; sense la llengua, literalment, ens desfem".
- De quina sèrie o programa de televisió sou fans?
- Envieu un tuit al periodista Toni Soler proposant-li un nou personatge per al seu programa d'humor "Polònia".I després de la sessió:

6. Aprenentatge gramatical complementari:
- les preposicions i les conjuncions.

7. Nova tasca (tres preguntes):1. Quantes llengües es parlen en la família protagonista del documental "La força de Babel"?
2. Digues dos avantatges del multilingüisme?
3. Què pretén aquest documental?

Trobareu les respostes correctes al solucionari.El piulador de l'itinerari: Toni Soler, historiador i periodista.