2. Universitat: la UdG
1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures simples
- Visioneu el vídeo i identifiqueu-hi la informació següent:
a. els equipaments que mostra
b. tres avantages d'estudiar a la UdG

2. Comprensió lectora
- Cerqueu, a la pàgina Coneix la UdG, alguns dels espais, edificis o serveis que apareixen al vídeo.
- Cerqueu a la pàgina Orienta't en 5 minuts, quines utilitats et permet el carnet universitari de la UdG.
- Llegiu alguns dels tuits més recents del Consell d'Estudiants de la UdG.

3. Comprensió oral
- Sabeu què fem a la UdG? Mireu el vídeo "Veus com és la teva?" i intenteu identificar-hi vuit activitats que es poden fer a la Universitat de Girona.

4. Exercicis gramaticals
Accions quotodianes: Demanar i dir què fa algú ara. Demanar i dir què fa algú habitualment. Demanar i dir amb quina freqüència es realitzen accions. Repassem
- Requisits, indicacions i instruccions: Expressar de manera personal una intenció. Dir i demanar de manera impersonals els requisits per fer una cosa. Repassem

5. Expressió escrita
- Traduïu a la vostra llengua l'eslògan "La UdG m'agrada".
- Què estudiem i on? (presentació personal)
- Envieu un tuit al Consell d'Estudiants, on demaneu un intercanvi lingüístic.


I per després de la sessió:
 

6. Aprenentatge gramatical complementari
-
Els determinants

7. Nova tasca (tres preguntes)

 
1. Què és el claustre de la universitat?
2. Per què hi participen els estudiants?
3. Què és el Consell d'estudiants?

Trobareu les respostes correctes al solucionari.


* * *

El piulador de l'itinerari: Consell d'estudiants