presentació
Aquest material didàctic, elaborat pel Servei de Llengües Modernes de la UdG, consta de 7 itineraris de supervivència lingüística:

1. La ciutat de Girona
2. Universitat: la UdG
3. Sis museus
4. Fires i flors
5. Mèdia i xarxes
6. Art i creativitat
7. Parla.cat

Cadascun dels itineraris proposa un seguit d'activitats d'aprenentatge lingüistic de supervivència per als estudiants universitaris d'arreu del món que passen una temporada a la Universitat de Girona.

Durant la sessió:
1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures simples (vídeos)
2. Comprensió lectora (viquipèdia, webs gironines...)
3. Comprensió oral (documentals, reportatges, clips musicals, frases fetes...)
4. Exercicis gramaticals (speakc@t)
5. Expressió escrita (textos breus i la piulada de l'itinerari amb l'etiqueta #acollidaUdG)

Després de la sessió:
6. Aprenentatge gramatical complementari (resum teòric i activitats autocorrectives)
7. Nova tasca (tres preguntes)

A partir de les descobertes d'algunes peculiaritats de la ciutat i de la vida dels seus ciutadans es vol introduir aquests estudiants a la comprensió oral i escrita de superivència en català.

En acabar la formació, a banda de reconèixer la majoria d'espais i activitats del vídeo "Girona 6:04", els estudiants haurien de ser capaços de comprendre, a grans trets, documentals subtitulats com el següent "Són bojos, aquests catalans!?":
1a sessió. Breu introducció sociolingüística. Mapa dels PPCCLlengües romàniques

En grups de tres, contesteu les preguntes següents:

On es parla català?
Quantes persones parlen català?
Quines llengües romàniques coneixeu?
Quines paraules coneixeu en català?

També podeu visualitzar el vídeo Una llengua, una mirada al món o What is Catalonia?